Všeobecné obchodní podmínky

VOP

OBCHODNÍ PODMÍNKY ­

Objednatel zasláním své objednávky stvrzuje souhlas s obchodními podmínkami. Za zaslání objednávky se považuje:

  • využití objednávkového formuláře na tomto webu
  • zaslání emailu s předmětem objednávky na kontaktní email
  • případná emailová reakce na naši nabídku

Objednatel po odeslání objednávky souhlasí s uhrazením nevratného rezervačního poplatku (fakturace přípravných prací), který může být až do výše 100 % z celkové ceny vystoupení, obvykle však požadujeme 50 % z celkové ceny. Rezervační poplatek je splatný do 7 pracovních dní od vystavení faktury. Při neuhrazení rezervačního poplatku v době splatnosti se objednávka automaticky ruší, pokud není se zákazníkem osobně dojednáno jinak.

STORNO POPLATKY­

Při zrušení objednávky ze strany zákazníka se uplatňuje storno poplatek 50 % z ceny vystoupení. Storno poplatky jsou využity pro pokrytí nákladů spojených s administrací zakázky a ušlým ziskem.